Een actieve bijdrage aan het betaalbaar houden van het openbaar vervoer

Over Refleet

ReFleet is opgericht door Stefan en Bastiaan omdat zij vanuit hun ervaringen bij Vervoerders verbeterkansen zagen bij aanschaf- en implementatietrajecten van materieel. Deze verbeteringen realiseren zij door het verenigen van deze kennis en een integrale aanpak te ontwikkelen en de beste professionals in de markt aan hen te binden. Vanuit jarenlange ervaring bij publieke en private organisaties is het geloof ontstaan dat, door het anders kijken naar deze trajecten, er grote invloed kan worden uitgeoefend op een succesvollere exploitatie van rollend materieel.

Omdat materieel niet frequent wordt ingekocht beschikken onze klanten niet over de benodigde kennis, ervaring of capaciteit die benodigd is. Doordat ReFleet zich met name richt op deze trajecten en hier dagelijks mee bezig is heeft ReFleet zich ontwikkeld tot leidende partij in de markt.

Missie, Visie & Maatschappelijke ambitie

ReFleet gelooft in de toegevoegde waarde van een betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer in onze maatschappij. Goed functionerend openbaar vervoer over rails kan een passende aanvulling of alternatief zijn voor het reizen met auto, fiets of vliegtuig. Tevens levert dit een positieve bijdrage aan het terugbrengen van de CO2 uitstoot. Wij kunnen als implementatie specialist een actieve bijdrage leveren aan het betaalbaar houden van het openbaar vervoer op de langere termijn. Hiervoor doet ReFleet alleen het noodzakelijke en belegt verantwoordelijkheden waar deze thuis horen. Onze oplossingen zijn zoveel als mogelijk gestandaardiseerd en vereenvoudigd.

Vanuit de adviezen en oplossingen die worden aangeboden aan klanten kan ReFleet direct invloed uitoefenen op de instandhoudingskosten van tram, metro en treinmaterieel en indirect een bijdrage leveren aan de (verlaging van de) kosten voor de reiziger.

Doordat wij vaak werken in de publieke sector die wordt bekostigd met belastinggeld , vinden wij het onze plicht om alle opdrachten kritisch te toetsen op doelmatigheid. ReFleet doet alleen het noodzakelijke. Wij kunnen door deze houding kritisch blijven naar onze eigen collega’s en opdrachtgevers en blijven streven naar betrouwbaar en betaalbaar openbaar vervoer in onze maatschappij.

Leuke dingen blijven doen op basis van onze kernwaarden

Eerlijk en betrouwbaar

Eerlijk & betrouwbaar

Wij stellen ons onafhankelijk op en geven advies of oplossingen waarmee de klant het beste haar doelstellingen kan realiseren. Wij kunnen alleen onze missie bereiken als wij als betrouwbare partner opereren die waar maakt wat ze beloofd. Dit doen wij alleen met collega’s die geloven in onze missie en bij onze klanten een meerwaarde kunnen bieden door iets blijvends achter te laten.

Plezier en Inspireer

Plezier & Inspireer

Wij werken met collega’s die graag aan het werk gaan en samen met onze partners en blijvende waarde leveren in de organisatie van onze klanten. Het blijven stellen van de WAAROM vraag zit in ons DNA, wij inspireren onze opdrachtevers door nieuwe methodieken en met oprechte aandacht voor alle niveaus.

Vernieuwend en competitief

Vernieuw & Competitief

Wij staan voor onze oplossingen en willen continue blijven verbeteren om passende adviezen te geven in een constant veranderende markt. Daarbij standaardiseren we waar het kan en zijn wij leidend in de markt.

Wij werken graag met je samen Kennismaken